صفحه اصلی > اخبار > اخبار شرکت

اصل برای تعیین جریان نامی مذاب فیوزها چیست؟

2024-01-08

انواع مختلف فیوزها ویژگی های حفاظتی متفاوتی دارند. به طور کلی، ما آن را فقط به عنوان محافظت در نظر می گیریمدر برابر اتصال کوتاه یا اضافه بارهای مداوم اصل تعیین جریان نامی مذاب فیوز عمدتاً بر اساس ظرفیت بار و خواص است.


1. برای بارهایی مانند ترانسفورماتور، کوره های الکتریکی و روشنایی، جریان نامی مذاب باید کمی بیشتر یا مساوی با جریان بار باشد.
2. برای خطوط انتقال و توزیع برق، جریان نامی مذاب باید کمی کمتر یا مساوی با جریان ایمن خط باشد.

3. برای بارهای موتور، به دلیل جریان راه اندازی بالا، به طور کلی می توان از انتخاب (1.5-2.5) برابر جریان نامی پیروی کرد.

4. برای حفاظت از اتصال کوتاه بارهای متعدد موتور، جریان نامی مذاب بزرگتر یا مساوی (1.5-2.5) برابر حداکثر جریان نامی موتور به اضافه جریان بار محاسبه شده سایر موتورها است.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept